Chinese National Championships Results

Puyang, Henan, China had their Chinese National Championships in late September, and saw a total of 12 women in the elite category! Here are the full results of the Chinese Elite Women.

 1. Qian Zheng
 2. Jiaqi Sun
 3. Yawen Deng
 4. Huimin Zhou
 5. Sibei Sun
 6. Xiaotong Fan
 7. Yuwei Zhou
 8. Shuyi Wang
 9. Xianfen Ou
 10. Shuhua Zhao
 11. Mengxin Gao
 12. Zihui Fan

Similar Articles

Subscribe To The Bloom BMX

follow us

shop the bloom bmx

Most Popular